#1 Sổ Hồng Và Sổ Đỏ là gì ???

so do va so hong

Có đúng hiện nay, không còn phân biệt Sổ hồng và Sổ đỏ??? Khi nhắc đến Sổ đỏ và Sổ hồng nhiều người cho rằng Sổ đỏ là loại sổ cấp cho đất, Sổ hồng cấp cho nhà ở. Vậy, quan niệm này có đúng hay không? có phân biệt Sổ hồng và Sổ đỏ […]